Gymnastikkhjul

Vi håper alle har hatt en god sommer! Her kommer en liten oppdatering for den kommende tida!

Nytt reglement

Etter mye jobb og lang ventetid har det internasjonale gymnastikkhjulforbundet (IRV) nå publisert de nye «Code of Points». Internasjonalt vil reglene gjelde fra 1.januar 2023. Det jobbes nå med å planlegge og sette opp dommerkurs fra IRV sin side, og vi vil videreformidle informasjon så fort det er klart. Vi må også komme tilbake til når det nye reglementet skal implementeres under konkurranser i Norge, da vi naturlignok må ha utdannede dommere før det kan tas i bruk (merk at dommerkurset i september dekker gammelt reglement). Endringene skal også meldes minimum seks måneder før de trer i kraft, så i praksis vil vi nok være et stykke inn i 2023 før det nye reglementet gjelder på våre konkurranser. Vi oppfordrer ikevel trenere til å sette seg inn i det nye regementet allerede i høst, da det er vesentlige endringer som vil ha påvirkning for hvordan man tenker ved sammensetning av en øvelse. Dette blir spennende for oss alle! De nye dokumentene finnes her: https://wheelgymnastics.sport/gym-wheel-regulations-2023/

Husk å sjekke terminlista

Terminlista på www.gymogturn.no blir fortløpende oppdatert med arrangementer i regi av kretser og forbund, og invitasjoner legges ut når det nærmer seg påmelding. Det neste i gymhjulkalenderen er treningssamling 17-18. september og dommerkurs 24-25. september, begge på Gran. Vi håper å se mange gamle og nye fjes begge disse helgene!
facebook instagram youtube website email 
MailPoet