Organisasjonen

Nå starter utrullingen av MittVarsel i NGTF!

Illustrasjon varsling
NGTF har nå lansert nye ressurssider for verdiarbeid, herunder ny varslingsportal, og vi oppfordrer alle til å bli bedre kjent med disse sidene.
God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i NGTF. NIF tilbyr derfor systemet MittVarsel gratis til alle idrettslag og idrettsråd. Meld deg på informasjonsmøte og kurs nå!
MittVarsel er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger. Vårt mål er at alle idrettslag og idrettsråd skal ta i bruk MittVarsel. Systemet er enkelt, trygt og tilgjengelig for alle organisasjonsledd i idretten.

Utrullingsløpet består av et introduksjonsmøte på 30 minutter og et to timer langt kurs, før du deretter får tilsendt en egen portal i MittVarsel. Introduksjonsmøtene og kursene holdes månedlig fra september til desember.

Trygg på trening

Trygg på trening
ET KURS SOM SKAL GJØRE KLUBBEN DIN TRYGG FOR BARN

Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening? Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold og seksuelle overgrep?

Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb. Gjennom kurset blir dere mer bevisste på etiske dilemma dere kan møte i rollen som trenere og hvordan dere kan håndtere disse situasjonene. Trygge voksne gir trygge barn.

Kontakt

Rådgiver verdiarbeid
maria.dalsbo@gymogturn.no
974 86 207

facebook instagram youtube website email 
MailPoet