Rytmisk gymnastikk

Terminliste 2022

Terminliste med tildeling av konkurranser for sesongen 2023 er nå klar, med unntak av NM junior i mai.

Nasjonal rekruttkonkurranse nr. 1, 28.-29.01.2023 - Malvik
Nasjonal rekruttkonkurranse nr. 2, 24.-26.03.2023 - Skjeberg
Nasjonal rekruttkonkurranse nr. 3, 28.-30.04.2023 - Asker

Unisport Norgescup nr. 1 internasjonal klasse, 04.-05.02.2023 - Njård
Unisport Norgescup nr. 2 internasjonal klasse, 04.-05.03.2023 - Asker
Unisport Norgescup nr. 3 internasjonal klasse, 28.-30.04.2023 - Asker

Unisport Norgescup nr. 1 nasjonal klasse, 18.-19.02.2023 - Ålesund
Unisport Norgescup nr. 2 nasjonal klasse, 18.-19.03.2023 - Tvedestrand
Unisport Norgescup nr. 3 nasjonal klasse, 28.-30.04.2023 - Asker

Norgesmesterskap junior (ind, lag og tropp), 12.-14.05.2023 - UTLYSES
Norgesmesterskap senior (ind, lag, tropp og duo/trio) og junior duo/trio , 21.-23.04.2023 - Asker
Norgesfinalen senior og junior, 02.-04.06.2023 - Tvedestrand

Siden det ikke har kommet noen søker for NM junior, lyses mesterskapet ut på nytt. Frist for å søke er senest innen utgangen av 6. september.
Søknad sendes til marianne.halberg@gymogturn.no og merkes med NM junior 2023 søknad.

Oppnevning av komiteer

De oppnevnte komiteenes periode varer til 31. august 2022 og ny oppnevning skal derfor foretas av forbundsstyret for kommende periode. Den nye perioden varer fra 1. september 2022 til 31. august 2024.

Klubber har nå mulighet til å komme med innspill på kandidater til komiteene og vi viser til utsendt informasjon fra generalsekretær til alle forbundskontakter på listen til NGTF (altså ikke RG-klubbkontaktlisten, men kontaktinformasjon til klubb som er registrert på generelt forbundsnivå).

Frist for å melde inn kandidater til komiteene er 28. august via skjema. Se ytterligere informasjon som ble tilsendt klubber som er medlem i NGTF før sommeren. Har du ikke mottatt informasjonen, ta kontakt med hovedstyret i din klubb for å høre om status.

Sesongslutt for landslaget 2022

I løpet av sommeren har landslagssjef hatt tett dialog med kvalifisert utøver til årets VM og reserve, samt trener/klubb. Etter nøye vurderinger er det vedtatt at Norge ikke deltar i årets VM i rytmisk gymnastikk og sesongen er derfor avsluttet for samtlige landslagsutøvere. Landslagsledelsen og utøvere ser nå fremover mot en ny og spennende sesong.

Årets landslag og utviklingsgruppe har kontrakt til og med 30. september 2022. Uttak av nye landslag og utviklingsgrupper for sesongen 2023 kommer i høst.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet