Rytmisk gymnastikk

Terminliste 2023 - NM

Som informert om før sommeren i infoskriv nummer 7 2022, skal ikke RG være del av NM-veka i 2023. Både NM senior og NM junior ble utlyst med tentative datoer.

Av hensyn til utfordringer knyttet til blant annet varigheten på NM'ene de siste årene har komiteen vurdert mulige endringer for å bedre kvaliteten på mesterskapene. Det ble gjort et forsøk i 2022 sesongen ved å splitte NM i individuelt og tropp, men individuelt NM er fortsatt ikke optimalt av hensyn til tidsplanen. Komiteen vurderte mulige løsninger i sitt møte 16. august og har laget følgende oppsett for 2023-sesongen:

NM 21.-23. april 2023 - UTLYST
- NM senior individuelt
- NM senior lag
- NM senior tropp
- NM senior duo/trio
- NM junior duo/trio

NM 12.-14. mai 2023 - UTLYST
- NM yngre junior og junior individuelt
- NM junior lag
- NM junior tropp

Det kan bli aktuelt å starte tidligere fredag enn det som vi har hatt som praksis tidligere for å fordele timene bedre utover helgene.
Det kan bli aktuelt å foreta eventuelle ytterligere justeringer hvis behov.

Klubber kan søke om å arrangere NM frem til 22. august.
Søknad sendes på e-post til marianne.halberg@gymogturn.no og kristin.gilbert.ngtf@gmail.com med emnet NM 2023 søknad.

Nasjonalt arrangement minirekrutt - utlysning!

I løpet av 2023 kan det arrangeres maksimalt to nasjonale arrangementer for minirekrutter (6-10 år) i hver gren. Tildeling av arrangementene foretas av forbundsstyret etter søknader.

Et nasjonalt arrangement for minirekrutt skal:
- ha en tydelig aktivitetsrettet profil
- ha en tydelig sosial profil
- ikke være bare tradisjonelle konkurranser
- ha breddefokus på oppvisning, deltagelse og aktivitet

Det gjøres i tillegg en vurdering av følgende faktorer av søknadene:
- geografi
- plassering i sesong, sett i forhold til grenenes normale konkurranseår
- søkerens tidligere erfaringer med konkurranser
- konkurransens plass i helheten i det større arrangementet

Frist å sende søknad om å arrangere nasjonalt arrangement for 6-10 åringer er 15. oktober for alle grener. Søknaden skal inneholde utkast på invitasjonen og en kort søknadstekst.

Søknad sendes til marianne.halberg@gymogturn.no innen 15. oktober. E-post merkes med følgende: Søknad nasjonalt arrangement minirekrutt 2023.

Stort forskningsprosjekt med skadeforebygging!

Som flere allerede er kjent med, så er Marte Dobbertin Gram i gang med en doktorgrad på Norges Idrettshøgskole. Doktorgraden består av fire forskningsprosjekter som blant annet inkluderer forskning på RG. I den forbindelse skal det nå settes i gang et stort forskningsprosjekt med skadeforebygging og bekkenbunnsfunksjon.

Det arrangeres informasjonsmøte om prosjektet kommende uke, hvor den enkelte kan velge hvilken tid som passer best å delta. Møtene avholdes tirsdag 23. august kl. 20:30
og torsdag 25. august kl. 11:00. Alle interesserte er velkommen til å delta. Hvis du ønsker å delta på ett av møtene må du ta kontakt med Marte for påmelding: mcgram@nih.no

Vi oppfordrer samtlige klubber til å ta en titt på informasjonsskrivet om forskningsprosjektet og ta del dersom det er aktuelle utøvere i din klubb.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet