Agder
Agder GTK med Arendals Turnforening som teknisk arrangør, inviterer til Sørlandsmesterskap i troppsgymnastikk 24. september. Se mer informasjon i invitasjonen.

Les mer
Sørlandsmesterskap i troppsgymnastikk

Meldt deg på kurs i høst?

Det har vært liten påmelding til høstens kurs. Her kommer en ny påminnelse/mulighet. Hjelp oss å spre dette videre til deres trenere.

Vi må avlyse Trener 1 i Kristiansand 26.-28. august og 9.-11. september, hvis det ikke blir flere deltakere. Vi utvider frist til fredag 12. august kl. 17.
https://gymogturn.no/arrangement/trener-1-kurshelg-1-kristiansand/

Husk også påmelding til Medtrener, Gymlek og Idrettens grunnstige i Mandal 3.-4. september. Siste frist for påmelding er lørdag 13. august kl. 10.
https://gymogturn.no/arrangement/medtrener-gymlek-og-idrettens-grunnstigekurs-mandal/

Kurshelg - Sandnes

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til den årlige kurshelgen for trenere, 20. - 21. august, i Sandnes. Det er enda mulig å melde seg på! Vi har utvidet fristen til mandag 15.agust.

Les mer
Kurshelg - Sandnes

Utlysing av stipend 2022

Agder Gymnastikk- og Turnkrets lyser ut stipend for inntil kr. 15 000, til
- Gymnaster/tropper
- Trenere/ledere
Søknadsfristen settes til 01.10.2022.
Ønskes søknadsskjema tilsendt i Word, send en e-post til agdergtk@gymogturn.no

Høstmøte

Agder Gymnastikk- og Turnkrets inviterer alle våre medlemsklubber til høstmøte 9.november (kveldstid). Det blir en uformell samling med erfaringsutveksling og informasjon fra krets og forbund. Sette av datoen, mer informasjon kommer.

Les mer
Høstmøte
facebook instagram youtube website email 
MailPoet