Mailpoet info VOGTK

Breddeaktivitet høsten 2020

Det har blitt besluttet at det ikke blir arrangert aktiviteter i regi av kretsen. Men vi oppfordrer og ønsker at det foreningsvis eller på tvers av foreninger arrangeres for eksempel idekurs med instruktørene.

Der ser vi for oss at styret i foreningen inviterer alle instruktørene/instruktører
som har gymnaster opp til 12 år og 12 år og oppover hvor instruktørene skal utveksle ideer, gode tips til for eksempel:
  • oppvarming
  • hoveddel med tips til øvelser
  • bruk av apparater og lignende
  • uttøyning og diverse styrke øvelser som kan passe for aldersgruppen.
Tanken er at alle instruktører skal delta, stille spørsmål og gjøre hverandre til enda bedre instruktører sammen. Dette ser vi kan bidra til kompetanseheving innad i foreningen og eventuelt på tvers. Noe som igjen kan bidra til å øke samarbeidet videre når treningen er i gang eller man ønsker hjelp.

Alternativ aktivitet?

Ikke alle har lov eller mulighet til å gjennomføre trening i sal, er det noe annen måte man kan gjennomføre en type trening på hos dere?

Forslag:
Hjemmetrening
med opplegg fra instruktør. Kan instruktør for eksempel sende ut filmsnutter med øvelser eller opplegg?

Er det mulig å arrangere små arrangement med for eksempel noen partier mens man opprettholder smittevern?

Ellers oppfordrer vi også til å samle instruktører og hovedinstruktører for et tettere samarbeid i form temaer som:
  • Utfordringer på trening
  • Deltakelse på arrangementer, har vi gymnaster som er med? Ikke? Hvorfor?
  • Hva kan vi gjøre?
  • Kan breddeutvalget bidra med noe?
Vi ønsker dere med dette en god og så aktiv høst som mulig i denne tiden vi er i. Vær kreative, så kommer vi tilbake med mer informasjon når det er ny informasjon angående arrangementer for 2021.

Ta kontakt med breddeutvalget dersom dere har spørsmål til breddeaktiviteten eller breddearrangementene i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets.
E-post breddeutvalget: bredde@vogtk.no


Med vennlig hilsen

Breddeutvalget i Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets.
facebook instagram youtube website email 
MailPoet