Mailpoet info MRGTK

Arrangør Regionsfinalen Turn Kvinner og Turn Menn

Møre og Romsdal Gymnastikk- og Turnkrets og Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets lyser ut Regionsfinalen i Turn Kvinner og Turn Menn. Regionsfinalen arrangeres 31. oktober - 01. november. Molde Turnforening har gitt beskjed om at de kan ta arrangementet dersom ikke noen andre vil ha det. Frist for å melde sin interesse som arrangør for Regionsfinalen 2020 er onsdag 23. september.
Interesse meldes på e-post til: arrangement@gymogturn.no
Illustrasjon turn kvinner bom
Illustrasjon turn menn bøyle
facebook instagram youtube website email 
MailPoet