Nyhetsbrev mal Troppsgymnastikk

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2025

Husk søknadsfrist: Innen utgangen av tirsdag 30. april 2024.

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2025

Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
Fast forutsigbar terminliste 2024-2026: I 2018 ble det utviklet en fast forutsigbar terminliste for troppsgymnastikk, for å tydeliggjøre dette i større grad, legger vi ut dette dokumentet som skisserer fremtidig terminliste for 2024 og 2026.
facebook instagram linkedin youtube website email