Nyhetsbrev mal overskrift

Barneturnstevnet 2024 - evaluering

Til alle utøvere, trenere, publikummere, ledere i klubb og frivillige!

Barneturnstevnet 2024 var andre gangs kretsen arrangerte ett felles barneturnstevnet for Agder GTK.

Kristiansand TF og Vågsbygd TIL har lagt ned et stort arbeid for å samle alle barneskolebarn til denne store dagen. Tusen Takk til arrangørene.

Breddeutvalget håper at alle som har vært til stede kan svare på vedlagt spørreundersøkelse, slik at vi kan utvikle arrangementet best mulig for deltakere, klubber, arrangører og publikum.

Spørreundersøkelsen er anonym, men dette vil gi Breddeutvalget viktig opplysninger i veien videre med å videreutvikle breddearrangementene i kretsen.

Vi håper at alle som mottar linken deltar i undersøkelsen og sprer den videre til andre som burde kjenne til denne undersøkelsen.Link til spørreundersøkelse eller scan qr-kode.
https://forms.gle/2tmfA3FAXcrBgokd8

Svarfrist 30 april.

Breddeutvalget AGTK

Registrere arrangement

Skal din klubb være arrangør i 2024? Alle arrangement som skal publiseres i terminlisten på www.gymogturn.no skal registreres gjennom eget skjema på hjemmesiden.

Hvilke arrangement kan registreres i terminlista til NGTF?
- Alle nasjonale arrangement i regi av NGTF, krets eller klubb.
- Alle arrangement i krets eller regionalt.
- Alle arrangement hos klubb hvor flere klubber er invitert.

Konkurranser, arrangement og kurs

Hold deg oppdatert på konkurranser, arrangement og kurs i kretsen. Sjekk terminlista!
facebook instagram linkedin youtube website email