Nyhetsbrev mal overskrift5

Bestilling av stevnemedaljer fra Idrettsbutikken!

Alle som deltar på Barnas Turnfestival får en deltakerpins (inkludert i deltakeravgiften). I tillegg har NGTF en stevnemedalje for de som deltar på flere stevner, som klubbene kan bestille og dele ut til sine deltakere. Disse bestilles via https://www.idrettsbutikken.no/gymnastikk-og-turn-forbundet/medaljer

Bestilling av kretsknapp

Ønsker noen å bestille kretsknappen?
Denne deles ut til deltakere på sitt første kretsturnstevne for barn. De klubbene som ønsker denne ordningen, sender en e-post til: RogalandGTK@gymogturn.no innen 15. april, og oppgir antall pins de ønsker. Prisen er kr. 25 pr. pins. Porto blir fakturert i tillegg. Oppgi mottakers adresse og klubb faktura skal sendes til.

Registrere arrangement

Skal din klubb være arrangør i 2024? Alle arrangement som skal publiseres i terminlisten på www.gymogturn.no skal registreres gjennom eget skjema på hjemmesiden.

Hvilke arrangement kan registreres i terminlista til NGTF?
- Alle nasjonale arrangement i regi av NGTF, krets eller klubb.
- Alle arrangement i krets eller regionalt.
- Alle arrangement hos klubb hvor flere klubber er invitert.

Konkurranser, arrangement og kurs

Hold deg oppdatert på konkurranser, arrangement og kurs i kretsen. Sjekk terminlista!
facebook instagram linkedin youtube website email