Nyhetsbrev mal Turn Kvinner

Aktiv konkurransehøst i 2023

For våre landslagsturnere var det en travel høst med både VM og Nord-Europeisk mesterskap, mens stigeturnerne har vært opptatt med konkurranser i Norge, med både Ifact Norgescup, Norgesfinalen og Nasjonal rekruttkonkurranse. Tusen takk til arrangører, dommere, trenere og ikke minst – gratulerer til alle aktive gymnaster med innsatsen i året som er gått. Vi ser frem til mer aktivitet nå i 2024!

Dommer- og trenerseminar 20.- 21 januar - Lillestrøm

Teknisk komité turn kvinner og landslagssjef arrangerer dommer- og trenerseminar på Thon Arena Lillestrøm 20.-21. januar. Målgruppen er forbunds- og kretsdommere samt trenere. Vi gleder oss og håper å se mange av dere der! Se mer informasjon her.

Terminliste 2024

Terminlisten for 2024 er klar, og ligger på gymogturn.no. Datoer for alle våre nasjonale konkurranser for 2024 finner du i vår kalender på NGTF sin hjemmeside.

Turnstigen og FIG-elite – små justeringer

Det internasjonale reglementet er uendret i 2024. Det er noen små justeringer i Turnstigen og i FIG-reglementet. Oppdateringene er lagt ut på gymogturn.no. I FIG- elite turner rekruttene tre apparater lørdag og to apparater søndag. Juniorene turner FIG- elite lørdag og selvvalgt søndag. Seniorene har mangekamp lørdag og finaler søndag i alle tre FIG-konkurransene. Rekrutter som deltar i FIG-elite, kan også delta i turnstigen. Juniorer og seniorer som velger FIG kan ikke delta i nasjonale konkurranser i turnstigen.

Turndrakter og bruk av shorts

I nasjonale konkurranser i turnstigen vil det fra 2024 være mulig å bruke turndrakt, heldrakt eller turndrakt og shorts. I lagkonkurranser i turnstigen oppfordret teknisk komite til at drakene er mest mulig like, men det er ikke et absolutt krav. I FIG-konkurranser og NM følges internasjonalt reglement.

Video- og filming av utøvere

Det er viktig å sikre at strømmingen av idretten skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Personvernregelverket stiller strenge krav til hvordan personvernet skal ivaretas. På gymogturn.no finner du en egen temaside som gir nyttig informasjon om retningslinjene. Ingen skal filme på "field of play", dvs konkurranseområdet. Denne regelen gjelder også internasjonalt.

Paraturn

NGTF har som mål at alle skal få et tilbud, og arrangører må legge til rette for en klasse for parautøvere – Åpen klasse. I paraturn benyttes de samme apparatene, og de konkurrerer også etter samme reglement. Enkelte utøvere er med i lokale konkurranser enten i egne klasser eller integrert i vanlige klasser. Dette kommer an på hvilket nivå utøveren er på og hva som vil fungere best. Det internasjonale turnforbundet – FIG – har utarbeidet et reglement med tre nivåer. Reglementet blir gjennomgått på dommer- og trenerseminaret i januar og deretter lagt ut på gymogturn.no

Verdiarbeid i NGTF

NGTF har nå lansert nye ressurssider for verdiarbeid, herunder ny varslingsportal. Vi oppfordrer alle til å bli bedre kjent med disse sidene.

Kriterier for deltagelse i NM junior 2024

36 turnere får mulighet til å konkurrere i NM jr 2024. De 30 beste fra FIG-elite og 6 fra turnstigen (13, 14 og 15 år) basert på resultater fra FIG-konkurransene samt Ifact Norgescup 3, første helg i oktober. Gymnaster på juniorlandslaget er automatisk kvalifisert blant de 30 i FIG-elite. TKTK kommer tilbake med en mer detaljert beskrivelse av uttak.

Antidopingarbeid

NGTF tar antidopingarbeidet på alvor og setter krav til at gymnaster, trenere, ledere og medisinsk støtteapparat som er involvert med landslaget vårt holder seg oppdatert. Vi oppfordrer både gymnaster, foresatte, trenere og ledere til å ta Ren Utøver og alle klubber til å ta Rent Idrettslag. Rent Idrettslag er også et krav til alle våre arrangørklubber.

Retningslinjer Ifact Norgescup

Teknisk komité turn kvinner (TKTK) har revidert punkt 15 om bespisning i retningslinjene til Norgescup. Etter tilbakemelding fra arrangørklubber har TKTK vedtatt at det ikke lengre er hensiktsmessig å ha en fastsatt makspris for lunsj. Dette er med bakgrunn i prisutviklingen som har vært de siste få årene. Selv om det ikke lengre er fastsatt en makspris ber vi arrangører om å etterstreber å holde prisnivået på lunsjen nede. Retningslinjene til Ifact Norgescup finner du her.
facebook instagram linkedin youtube website email