Saltokonkurranse

Ballstad Gym &Turn inviterer til SALTO-konkurranse 20. april. Se mer informasjon i vedlagt invitasjon.

Les mer
Saltokonkurranse
Nyhetsbrev mal overskrift4
NGTK MINNER OM FRIST FOR Å SENDE INN FORSLAG TIL KRETSENS FORTJENESTEMEDALJE ER 1. FEBRUAR!!

Rediger dette for å legge inn overskrift.

Registrere arrangement

Skal din klubb være arrangør høsten 2023 eller våren 2024? Alle arrangement som skal publiseres i terminlisten på www.gymogturn.no skal registreres gjennom eget skjema på hjemmesiden.

Hvilke arrangement kan registreres i terminlista til NGTF?
- Alle nasjonale arrangement i regi av NGTF, krets eller klubb.
- Alle arrangement i krets eller regionalt.
- Alle arrangement hos klubb hvor flere klubber er invitert.

Konkurranser, arrangement og kurs

Hold deg oppdatert på konkurranser, arrangement og kurs i kretsen. Sjekk terminlista!
facebook instagram linkedin youtube website email