Nyhetsbrev mal RG med ikon

Ny aldersinndeling for junior fra 1. januar!

FIG har vedtatt å endre aldersinndelingen for junior i rytmisk gymnastikk gjeldende fra og med 1. januar 2024. Den nye aldersinndelingen i FIG som følger:
Senior fra 16 år og oppover
Junior 14-15 år

Begrunnelsen for justeringen er blant annet et fremtidig ønske om å øke senioralderen. Det å øke junioralderen er et steg i den retningen, selv om det kan ta år før vi ser en økning for senior. Endringen som FIG har innført henger også sammen med gymnastenes helse fysisk og psykisk. De yngre gymnastene skal beskyttes mot såkalte «High level competitions» og ansvaret ved slike deltagelser. Dette er noe av det som ligger til grunn for justeringen, sammen med faktorer som vekst, skadeproblematikk og safeguarding.

Komiteen anerkjenner hensikten bak endringen og ser det naturlig at det foretas noen justeringer i norsk sammenheng. Samtidig mener de at endringer i enkelte tilfeller bør innføres gradvis av hensyn til at sesongstarten er så tett på.

Forbundsstyret har hatt saken oppe i sitt styremøte 12. desember og vedtatt endringer gjeldende fra og med 1. januar 2024.

Endringer leses her.

RG bestemmelser NM 2024

Dokumentet "RG bestemmelser NM" er nå oppdatert for kommende sesong og kan finnes under bestemmelser for rytmisk gymnastikk på nettsiden.

RG bestemmelser NF 2024

Dokumentet "RG bestemmelser NF" er nå oppdatert for kommende sesong og kan finnes under bestemmelser for rytmisk gymnastikk på nettsiden.

RG bestemmelser NC 2024

Dokumentet "RG bestemmelser NC" er nå oppdatert for kommende sesong og kan finnes under bestemmelser for rytmisk gymnastikk på nettsiden.

Klassen pre junior 3-kamp skal kjøre følgende redskaper i norgescup-konkurransene:
Ball-Køller-Vimpel (NC nr. 1)
Ring-Ball-Vimpel (NC nr. 2)
Ring-Køller-Vimpel (NC nr. 3)

RG deltagelse internasjonalt

Dokumentet "RG deltagelse internasjonalt" er nå oppdatert for kommende sesong og kan finnes under bestemmelser for rytmisk gymnastikk på nettsiden.

Hovedendringene er som følger:
  • Nasjonal klasse B gymnaster kan fra og med 1. januar 2024 delta i internasjonale vennskapskonkurranser (NON FIG) etter godkjent søknad fra komiteen.
  • I internasjonale konkurranser som arrangeres i Norge, kan samtlige senior, junior og pre junior klasser delta uten å søke på forhånd fra og med 1. januar 2024.

Oppdatert arrangørveiledning

Arrangørveiledningen vår er under oppdatering og publiseres denne uken i ny versjon på nettsiden under "Retningslinjer for arrangør"

Hvis noe er uklart eller du sitter med innspill til forbedring kan dette sendes til marianne.halberg@gymogturn.no

Husk søknadsfristen i januar!

Ønsker klubben å arrangere åpen treningssamling i 2024?
Eller kanskje dere har planer om å ordne et flott arrangement for minirekruttene våre? Da er det viktig at dere husker på søknadsfristen til TKRG!
Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2024 er som normalt 20. januar.

Åpen treningssamling
Det vil i 2024 tildeles inntil tre åpne treningssamlinger hvor hver arrangør kan få inntil 20.000 kroner i arrangørstøtte. Dersom det er færre søkere kan den økonomiske rammen som gjenstår fordeles på arrangører likt.

Benytt søknadsmal for åpen treningssamling som ligger under "Bestemmelser" for RG på nettsiden og send inn søknad til marianne.halberg@gymogturn.no innen 20. januar.
E-post merkes med følgende: Søknad åpen treningssamling 2024.
TKRG vil i etterkant gjøre tildeling i sitt førstkommende komitémøte.

Nasjonalt arrangement for 6-8 åringer i RG 2024
I løpet av 2024 kan det arrangeres maksimalt to nasjonale arrangementer for minirekrutter (6-10 år) i hver gren. Tildeling av arrangementene foretas av teknisk komité etter søknader.

Et nasjonalt arrangement for minirekrutt skal:
- ha en tydelig aktivitetsrettet profil
- ha en tydelig sosial profil
- ikke være bare tradisjonelle konkurranser
- ha breddefokus på oppvisning, deltagelse og aktivitet

Det gjøres i tillegg en vurdering av følgende faktorer av søknadene:
- geografi
- plassering i sesong, sett i forhold til grenenes normale konkurranseår
- søkerens tidligere erfaringer med konkurranser
- konkurransens plass i helheten i det større arrangementet

Frist å sende søknad om å arrangere nasjonalt arrangement for 6-10 åringer er
20. januar. Søknaden skal inneholde utkast på invitasjonen og en kort søknadstekst.
Søknad sendes til marianne.halberg@gymogturn.no.
E-post merkes med følgende: Søknad nasjonalt arrangement minirekrutt 2024.

Planlegg kursvåren 2024

Fyll kalenderen med datoer for trenerkurs. Vårsesongens trenerkurs publiseres nå på våre nettsider. De fleste kursene åpner for påmelding i dag.I enkelte kretser er fortsatt noen kurs under planlegging, men publiseres fortløpende så snart alt er på plass. Er det ellers.

Les mer
Planlegg kursvåren 2024

Årets viktigste møteplass i 2024!

Bli med på forbundstinget 2024 - årets viktigste møteplass!
Innkallingen til årets forbundsting er nå publisert. PÅMELDINGSFRISTEN er 3. april 2024. Årets forbundsting arrangeres av Fredrikstad Turnforening på Scandic City Fredrikstad …

Les mer

Ny periode for konkurranselisens!

Ny periode for konkurranselisens fra 01. januar 2024. Registreringen er åpen allerede fra i dag 13.desember! Registrering/ bestilling av konkurranselisens gjøres i sportsadmin. I år overfører vi alle konkurranselisenser fra fjorårets periode. Det vil si at alle utøvere som betalte konkurranselisens i 2023, vil motta en e-post med ...

Les mer
Ny periode for konkurranselisens!

GOD JUL!

Teknisk komité, landslagsledelsen og forbundskontoret ønsker hele RG-Norge en riktig god jul og vi håper alle får en hyggelig høytid med sine nærmeste.

Vi ses igjen på nyåret til en ny sesong med inspirerende begivenheter, nye dugnadstimer, tøffe elementer og masse idrettsglede for store og små.
nisse
Av hensyn til ferie blir eventuelle henvendelser til forbundskontoret besvart på nyåret. Ved hastesaker kan komitéleder eller landslagssjef kontaktes.
facebook instagram linkedin youtube website email