Nyhetsbrev mal kompetanse

Planlegg kursvåren 2024!

Fyll kalenderen med datoer for trenerkurs. Vårsesongens trenerkurs publiseres nå på våre nettsider. De fleste kursene åpner for påmelding i dag.

I enkelte kretser er fortsatt noen kurs under planlegging, men publiseres fortløpende så snart alt er på plass. Er det ellers noe du savner, er det bare å følge med i kalenderen:
Trener barn
Husk! Påmeldingsfrist er stort sett 3 uker før kursstart. Det betyr at de tidligste kursene kan ha påmeldingsfrist allerede i desember. Påmeldingsfrist må overholdes for å være sikret kursmateriell ved kursstart.

Det er viktig at alle som ønsker å delta på kurs melder seg på, og setter seg på venteliste hvis det er fullt. Det hender vi åpner for litt flere deltakere dersom muligheten byr seg, så sett dere på venteliste. Det gir oss også en oversikt over hvor stor pågang det er på ulike kurs.


Husk å minne dine trenerkolleger på at de nå kan melde seg på kurs. Vi håper på god oppslutning rundt trenerkursene, og at medlemmene våre får tilfredsstilt behovet for kompetansepåfyll.

Vil din klubb være teknisk arrangør?

Har din klubb lyst til å stå på liste over våre tekniske arrangører for kurs?
Klubbene kan til enhver tid fylle inn skjema på våre nettsider for å melde inn ønske om å være teknisk arrangør for kurs. Vi ser over lista når vi har samlet inn kursbehov hver vår og høst, og kontakter mulige arrangører ut fra kursbehov i klubbene.

Har klubben din sendt inn ønske om å være teknisk arrangør tidligere, trenger dere ikke å sende inn på nytt, med mindre det er nye opplysninger å melde.

Neste mulighet for å være teknisk arrangør blir for kurshøsten 2024. Prosessen med å kontakte tekniske arrangører starter primo april.

Fyll inn skjema under nedtrekksfanen "Teknisk arrangør"

Nytt innhold i videobanken

Nytt innhold videobanken 23
Videobanken har fått en ny mappe med flere basisøvelser. Her får du gode tips til grunnleggende metodikk for hinkesats, håndstående, stift, araber, heng og sving. Beskrivelser av øvelsene er fortsatt under utvikling.

Sunn idrett

Sunn idrett konferansen ble gjennomført 1. november. Fikk du den ikke med deg?

Opptak finnes på sunnidrett.no, og blir liggende i ca. 5 måneder til.
49_23_Sunn-idrett_Konferansen_1920x1080px-Uten-logo-1400x620

Trenerattesten

Trenerattest annonse 800x800 2
Trenerattesten er obligatorisk for alle som skal være trenere i norsk idrett!
NGTF ser på Trenerattesten som et viktig ledd i verdiarbeidet overfor våre trenere, og denne vil etter hvert legges inn som forkrav til ulike kurs.

Gjennom å godkjenne trenere som har tatt Trenerattesten, får klubben full oversikt over hvilke trenere som har fullført attesten og fremvist politiattest.

GOD ADVENT!

NGTF Kompetanse ønsker alle medlemmer, trenere, tillitsvalgte og ansatte en riktig god advent og jul, når den tid kommer. Vi gleder oss til en ny spennende kursvår sammen med dere.
Advent
facebook instagram youtube website email