Nyhetsbrev mal overskrift2

KM troppgymnastikk og gymnastikkhjul - ny dato!

Ny dato for utsatt KM er 2.desember.

De som meldte seg på KM, da det skulle vært i oktober, trenger ikke melde seg på igjen. Dersom noen av de lagene/troppene som var påmeldt, ønsker å trekke seg, må de gi beskjed til arrangør.

Påmeldingsfrist for nye deltakere er satt til 20.november. .

Les mer
KM troppgymnastikk og gymnastikkhjul - ny dato!

Klubber kan søke om økonomisk støtte hos krets!

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets (IGTK) kan, etter søknad, tildele midler til utøvere, utvalg eller turnforeninger/-grupper som er medlemmer av IGTK. Kretsen kan også bidra med midler til utvalgte arrangement etter gitte kriterier.

Les mer
Klubber kan søke om økonomisk støtte hos krets!

Registrere arrangement

Skal din klubb være arrangør høsten 2023 eller våren 2024? Alle arrangement som skal publiseres i terminlisten på www.gymogturn.no skal registreres gjennom eget skjema på hjemmesiden.

Hvilke arrangement kan registreres i terminlista til NGTF?
- Alle nasjonale arrangement i regi av NGTF, krets eller klubb.
- Alle arrangement i krets eller regionalt.
- Alle arrangement hos klubb hvor flere klubber er invitert.

Konkurranser, arrangement og kurs

Hold deg oppdatert på konkurranser, arrangement og kurs i kretsen. Sjekk terminlista!
facebook instagram linkedin youtube website email