Turn menn

Evaluering av Ifact Norgescup 20243

Vi inviterer klubber og dommere som har deltatt i Ifact Norgescup turn menn 2023 til å evaluere årets konkurranser slik at vi får et best mulig oppsett for 2024. Viktig at dere leser teksten her før dere svarer på spørsmål i linken lenger ned!

NB! Kan hende tabellene lenger ned ikke vises i sin helhet på mobil!

Innledning
Denne sesongen har vi i teknisk komité turn menn (TKTM) innført LUM for 13-14 år og 15-16 år. Dette er innført samtidig med at det har vært gjort endringer i LUM i tråd med ønsker for å bedre norsk herreturn i fremtiden. Gjennomføringen av LUM i Ifact Norgescup gjør at det blir 12 kamp for flere gymnaster og det gjør at konkurransene tar lengre tid. Derfor har vi innført en ekstra konkurransedag i to av konkurransene.

Det er mange hensyn å ta, og vi har forsøkt å balansere dem opp mot hverandre når vi har laget et tidsskjema for gjennomføringen. Følgende punkter har vi forsøkt å ta hensyn til:

  • Alle gymnastene skal konkurrere over 2 dager (NC 1 og 3).
    • 11-14 år skal konkurrere over 2 dager under NC 2 (3+3 apparater)
    • 15-16 år skal kjøre mangekamp under NC2.
  • Det skal være identiske forhold for alle som skal konkurrere om uttak.
  • Det skal ligge til rette for at seniorene kan gjennomføre gode konkurranser.
  • Vi må ikke slite ut dommerne og arrangør.
Vi ser at konseptet vi har valgt å kjøre i år har vært krevende for gymnaster, trenere, dommere og arrangør. Lørdagen har spesielt blitt lang og søndagen kort ved årets konkurransegjennomføringer. Vi ber derfor om at dere hjelper oss evaluere gjennomføringen av årets tre Ifact Norgescup. I tillegg ber vi dere ta stilling til ulike forslag til tidsskjema for neste års Ifact Norgescup. Det vil være 2 ulike konkurranser, Ifact Norgescup med og uten LUM.

I år har gjennomføringen av NC vært som følger:

Ifact Norgescup med LUM:FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
13.30-17.30
Åpen trening (alle)
10.00-12.00
11-12 år LUM - 3 apparater
13-14 år LUM - 6 apparater
10.00-11.00
11-12 år LUM - 3 apparater


17.30
LUM trening
13.30-16.30
15-16 år Selvvalgt - 6 apparater
12.30-16.00
13-14 år selvvalgt - 6 apparater
18.30-20.30
15-16 år LUM - 6 apparater
18.00-20.30
17-18 år og senior - 6 apparater
AVSLUTNING innen 1600.Ifact Norgescup uten LUM:

FREDAG
LØRDAG
SØNDAG


10.00-11.00
11-12 år LUM – 3 apparater
10.00-11.00
11-12 år LUM - 3apparater

12.00-13.30
13-14 år Selvvalgt - 3 apparater
12.30-14.30
13-14 år Selvvalgt – 3 apparater

15.00-17.30
15-16 år Selvvalgt - 6 apparater

Avslutning innen 1600
Åpen trening (alle)
Kl.15.00-20.00
18.00-20.30
17-18 år og senior - 6 apparater


For å evaluere årets Ifact Norges Cup ber vi dere ta stilling til tre spørsmål og deretter ta stilling til et forslag for å endre gjennomføringen av Ifact Norges Cup slik at det blir bedre for arrangører og dommere. Sannsynligvis også for de aller fleste gymnastene.

Linken til spørreskjema finner dere her: Evaluering Ifact Norgescup 2023
NB! Et svar per klubb/dommer!
facebook instagram youtube website email