Nyhetsbrev mal RG med ikon

Referat fellesmøte vår 2023

Referatet fra fellesmøte, som ble avholdt 10. juni i år, er nå tilgjengelig på nettsiden under Rytmisk Gymnastikk og Nyhetsbrev (nederst etter nyhetsbrevene).

For å gå direkte til referatet, trykk i boblen til høyre.

Komiteen følger opp saker fra dette møtet i det videre arbeidet.
RG-referat-fellesmote-2023 ikon

Kontaktopplysninger og dommerønsker for 2024!

Alle internasjonale dommere og forbundsdommere i rytmisk gymnastikk inneværende syklus bes melde inn sine kontaktopplysninger og når de evt. ønsker og er tilgjengelige for å dømme kommende sesong.

Frist for å sende inn skjema: 20. oktober 2023 før kl. 12:00

NB, dette skjemaet tar også inn kontaktinformasjon. Derfor bes samtlige som har internasjonal dommergrad eller forbundsdommergrad å sende inn sitt skjema uavhengig av om du kan dømme eller ikke i 2024.
Skjema finnes her: RG dommerønsker og kontaktskjema 2024
(kun ett skjema pr. person).

Med flere sesonger hvor arrangører og dommeransvarlige dessverre har erfart mye forfall tett på konkurransene, benyttes muligheten til å oppfordre oss alle til å hjelpe hverandre. Blant annet må vi alle sammen bidra med det vi kan for å holde utgiftene for arrangører nede så langt dette er mulig. Det er derfor viktig at dommere stiller på det som de er satt opp på med mindre det er særskilte tilfeller - og om så er tilfellet, melde fra så raskt som mulig om forfallet.

Ønsker du å bli forbundsdommer?

Om du eller andre i din klubb ønsker å bli forbundsdommer på førstkommende forbundsdommerkurs i kommende syklus, da må du lese videre her!

Det er krav om at den enkelte må ha vært minimum kretsdommer før man kan bli forbundsdommer. Det betyr at hvis du ikke allerede er en internasjonal dommer, forbundsdommer eller kretsdommer før neste forbundsdommerkurs, så må du først ta kretsdommerkurset før du kan bli forbundsdommer (den enkelte må fylle 16 år eller være eldre det året som man går kurset).

For oversikt over når og hvor kretsdommerkurs arrangeres, se her
Se mer om retningslinjer for dommerkurs på nettsiden her

Antidoping på agendaen

Vi minner samtlige klubber og utøvere om de to kursene Rent IL og Ren utøver i regi av antidoping Norge.
Dette er kurs som bidrar til å gi deg og ditt lag viktige og nødvendige kunnskaper om hvordan vi sammen skal sikre en rettferdig og sunn idrettsarena.

For informasjon om Rent IL: se her
For informasjon om Ren utøver: se her

Ikke vent - sett antidoping på agendaen i din klubb nå!
Logo ADNO
LOGO ADNO 2
Ren utøver logo

Terminliste 2024

De to nasjonale konkurransene som ble utlyst for tredje gang er så godt som tildelt arrangør. Terminlisten er nå oppdatert på nettsiden under "Bestemmelser".

Vi gjør samtidig oppmerksom på at arrangørveiledningen skal oppdateres i høst, sammen med blant annet bestemmelser for NM, NF og NC.

Utlysning ParaGym Challenge 2024

Vi i NGTF søker en dedikert teknisk arrangør til ParaGym Challenge 2024, den nasjonale paraturnfesten og -konkurransen. ParaGym Challenge arrangeres hvert år, og skal omfatte alt fra lavterskeltilbud til toppidrett. Aktivitet og engasjement, bredde og mangfold, og sosial samling er …
Les mer
Utlysning ParaGym Challenge 2024

Nominer din kandidat!

Frem til 25. oktober kan du nominere for prisen Årets ildsjel. Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. Sjekk ut mer om kriterier, og nominer din kandidat ...
Les mer
Årets ildsjel 2024
facebook instagram linkedin youtube website email