Nyhetsbrev mal Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk søker arrangør til nasjonal konkurransen TeamGym rekrutt 2024!

Teknisk komité troppsgymnastikk har vedtatt å lyse ut nasjonal konkurranse TeamGym rekrutt på nytt.
Her kan du følge en link til utlysningen og våre retningslinjer for arrangering og retningslinjer for apparater.
Søknadsfrist: Innen utgangen av mandag 23. oktober.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.
facebook instagram linkedin youtube website email