Nyhetsbrev mal overskrift5

Husk å sjekke terminlisten for å finne aktuelle arrangement!

Din klubb kan søke om økonomisk støtte hos kretsen!

På kretstinget til Rogaland gymnastikk- og turnkrets (RGTK) ble det bestemt at det årlig skal bevilges inntil kr.150.000 for tildeling av økonomisk støtte til grupper/klubber tilsluttet RGTK.

Les mer
Husk at din klubb kan søke om økonomis støtte hos kretsen!
facebook instagram linkedin youtube website email