Nyhetsbrev mal overskrift2

Registrere arrangement

Skal din klubb være arrangør? Alle arrangementer som ønskes publisert i terminlisten på www.gymogturn.no skal registreres direkte av arrangør.

Hvilke arrangement kan registreres i terminlisten til NGTF?
- Alle nasjonale arrangement i regi av NGTF, krets eller klubb.
- Alle arrangement i krets eller regionalt.
- Alle arrangement hos klubb hvor flere klubber er invitert.

KM troppgymnastikk og gymnastikkhjul

Kretsmesterskap for Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets arrangeres i år på Rena 28.oktober. Se mer i vedlagt invitasjon.

Les mer
KM troppgymnastikk og gymnastikkhjul
facebook instagram linkedin youtube website email