Nyhetsbrev mal overskrift2

Nettverkssamling 16.-17.desember for turn kvinner i region øst

Det avholdes nettverkssamling 16.-17. desember i samarbeid med Nedre Glomma Turnforening. Dette er for jenter 13 år og eldre (født 2010 eller tidligere) i Region Øst (Viken og Oslo + Innlandet). Påmeldingsfrist 3. desember.

Guttesamling i troppsgymnastikk

Vi i troppsutvalget i Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets inviterer med oss gutta innen troppsturn til en guttesamling.

Les mer
Guttesamling i troppsgymnastikk
facebook instagram linkedin youtube website email