Nyhetsbrev mal overskrift

Kretsen støtter klubber som deltar på ALT (anlegg-trener-leder) - konferansen 2023!

Agder Gymnastikk- og Turnkrets (AGTK) har vedtatt å støtte hver klubb/gruppe tilhørende AGTK, med kr. 2000, dersom de sender deltakere til årets ALT-konferanse. Samme støtte gis også til de som sender deltakere til møtet for daglige ledere i forkant av selve konferansen.
godsommer
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet