Nyhetsbrev mal Troppsgymnastikk

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2024

Utlysning av konkurranser med en form for status troppsgymnastikk 2024
Søknadsfrist: Innen utgangen av onsdag 31. Mai 2023.
Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Utlysning to nasjonale konkurranser for 6-10 åringer i 2024

Her er link til utlysningen.
Søknadsfrist: Innen utgangen av 31. mai.
Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Invitasjon til Norgesmesterskap TeamGym senior 2023

Bodø gym og turn, i samarbeid med NGTF, inviterer til Norgesmesterskap TeamGym for senior i Bodø Spektrum 24.-25. juni
Påmeldingsfrist: Innen onsdag 24. mai 2023
Her kan du følge en link hvor du kan laste ned invitasjonen og påmeldingsskjema.

Trener 3 starter til høsten!

NGTF er glade og stolte over å kunne lansere et nytt nivå av Trenerløypa:
Trener 3!
Mens Trener 1 og 2 holder fokus på deltagelse og utvikling, med gymnastikk og turn som breddeaktivitet, holder Trener 3 fokus på morgendagens toppidrettsutøvere.
Målgruppe for Trener 3 er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.
Søknadsfrist 27. juni
På grunn av kursets organiseringsform, med høy grad av involvering av deltagerne, er det begrenset antall plasser på Trener 3.
Frist for å søke om plass er 27. juni, tildeling av plasser forventes å skje senest 1. juli.
Mer om kursets innhold og oppbygning, forkrav, søknadsprosess og søknadsskjema finnes her.

Søk på midler til lokal/regional treningssamling troppsgymnastikk

Teknisk komite troppsgymnastikk ønsker blant annet å bidra til å videreutvikle lagenes troppsgymnastikkaktivitet ved at trenere fra vår trenerpool er med på å gjennomføre lokale og regionale treningssamlinger. Disse trenerne skal bidra med faglig kompetanse, både teoretisk og praktisk, overfor gymnaster og trenere. Vi ønsker samtidig at disse treningssamlingene skal bidra til at trenerne i laget blir motivert til å videreutvikle sin trenerkompetanse ved å begynne og/eller fortsette på sin trenerutdanning.
Vi tildeler, etter søknad, subsidiering av utgifter til treningssamlinger ved besøk av inntil tre trenere fra vår trenerpool. NB! Vi subsidierer kun utgifter til trenere som med i vår trenerpool og som er godkjent til å være trenere ved slike treningssamlinger. Vi dekker inntil kr. 15.000,- ved hver treningssamling. Arrangerende lag/krets som søker må på forhånd inngå en foreløpig avtale med de aktuelle trenerne fra trenerpoolen. Dette for å sikre at de kan på den aktuelle datoen for samlingen. Søknader hvor dette ikke er avklart vil ikke bli behandlet.
Her finner du link for å laste ned dokumenter
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet