Nyhetsbrev mal overskrift5

Trener 3 starter til høsten!

NGTF er glade og stolte over å kunne lansere et nytt nivå av Trenerløypa: Trener 3! Mens Trener 1 og 2 holder fokus på deltagelse og utvikling, med gymnastikk og turn som breddeaktivitet, holder Trener 3 fokus på morgendagens toppidrettsutøvere.

Les mer
Skjematisk fremstilling av gangen i et Trener 3-kurs

Innstramming av dispensasjon fra NIFs lov

Administrasjonen har mottatt flere søknader fra NGTFs kretser og klubber vedrørende ønske om å få dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 kjønnsfordeling, i forbindelse med gjennomføring av kretstingene i 2023. NGTF ønsker å stramme inn dispensasjon fra NIFs lov, slik at vi over tid oppnår en bedre kjønnsbalanse i forbundet. Vi vil derfor redusere innvigelser av dispensasjonssøknader.

Les mer
Innstramming av dispensasjon fra NIFs lov
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet