Nyhetsbrev mal overskrift2

Gymnastikkfestival

NB! Arrangør her utsatt påmeldingsfristen til tirsdag 9.mai!

Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets, med Hamar IL som teknisk arrangør, arrangerer Gymnastikkfestival for barn, helgen 10. - 11.juni. Dette blir årets barnekretsturnstevne for begge de tidligere kretsene, Hedmark og Oppland.

Les mer
Gymnastikkfestival

Innstramming av dispensasjon fra NIFs lov

Administrasjonen har mottatt flere søknader fra NGTFs kretser og klubber vedrørende ønske om å få dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 kjønnsfordeling, i forbindelse med gjennomføring av kretstingene i 2023. NGTF ønsker å stramme inn dispensasjon fra NIFs lov, slik at vi over tid oppnår en bedre kjønnsbalanse i forbundet. Vi vil derfor redusere innvigelser av dispensasjonssøknader.

Les mer
Innstramming av dispensasjon fra NIFs lov
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet