Nyhetsbrev mal overskrift

Har dere noen ungdommer i alderen 13-18 år som ønsker å være med Agder Gymnastikk – og Turnkrets sin kretstropp?

Hvorfor melde seg på AGTK sin kretstropp for ungdom?
AGTK ønsker å samle sammen en kretstropp med utøvere fra hele Agder. Gjennom en kretstropp vil du bli kjent med mange andre ungdommer fra Agder, du vil også få mulighet til å reise rundt å vise frem idretten vår til mange tilskuere. Kretstroppen vil i første omgang ha fokus på Eurogym 2024.

Spørsmål rettes til Stian Syvertsen på e-post: bredde@agtk.no
Påmeldingsskjema sendes til bredde@agtk.no innen 30.mai.

Innstramming av dispensasjon fra NIFs lov

Administrasjonen har mottatt flere søknader fra NGTFs kretser og klubber vedrørende ønske om å få dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 kjønnsfordeling, i forbindelse med gjennomføring av kretstingene i 2023. NGTF ønsker å stramme inn dispensasjon fra NIFs lov, slik at vi over tid oppnår en bedre kjønnsbalanse i forbundet. Vi vil derfor redusere innvilgelser av dispensasjonssøknader.

Les mer
Innstramming av dispensasjon fra NIFs lov
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet