Nyhetsbrev mal Gymnastikkhjul

Forbundsdommerkurs er gjennomført!

22.-23. april ble det arrangert dommerkurs i det nye internasjonale reglementet. Kurset hadde 10 påmeldte fra 4 ulike klubber, og kursleder var Katarina Heymann. Alle de påmeldte bestod eksamen!
Det er mye nytt, og både nye og gamle dommere føler nok et behov for å trene mer på å bruke reglementet før vi skal kjøre i gang med konkurranser. Det er derfor et ønske om å ha noen digitale dommerseminarer på kveldstid, hvor vi jobber sammen om videodømming til høsten.
Foto: Dina S.R. Harridsleff
Minner også om muligheten for å melde seg opp til internasjonal eksamen via IRV. Påmeldingsfristen er 3. mai, eksamen 6. mai.

Søk om penger til samling!

Det er mulig å søke om penger til å avholde samlinger for gymnastikkhjul! Klubben kan søke om inntil kr. 5000,-. Pengene skal være med på å dekke honorar til aktuelle trenere samt reise og diett. Send søknad til camilla.borgan@gymogturn.no

Samlinger høsten 2023/2024

Desverre har vi ikke fått gjennomført samlinger denne våren. Men, vi planlegger for samling i september samt i januar 2024. Følg med i vår kalender
facebook instagram linkedin youtube website email 
MailPoet