Skip to content
Nyhet

Tromsø Turnforening søker hovedtrener barnebasis (40%)

Tromsø Turnforening søker hovedtrener barnebasis (40%9

Tromsø turnforening søker hovedtrener barnebasis i 40%-stilling. Hovedtrener
barnebasis skal organisere og legge til rette for å lede breddegrupper i barnebasis. Den
skal planlegge og gjennomføre treninger for barn i alderen 1-8 år. Stillingen er todelt med
en del som trener for breddepartier (25%) og den andre delen omhandler
trenerkoordinering (15%). I tillegg til sine egne partier som den skal følge opp skal også
hovedtrener overse bemanning av andre partier i barnebasis. Dette gjelder da især å
påse at det er tilgjengelige trener til enhver tid og finne stedfortredere ved sykdom eller
annet fravær. Sammen med de andre trenerkoordinatorene skal man jobbe med å løfte
kvaliteten på våre trenere, rekruttere nye trenere og annen kompetanseutvikling og
kursing av trenere.

Personlige egenskaper:

 • Inititativrik.
 • Trives med kombinasjonen av selvstendig arbeid og jobbe i team.
 • Kreativ og utadvendt.
 • Du jobber effektivt, strukturert og målrettet.
 • Kan være en rollemodell for unge gymnaster.

Vi tilbyr:

 • Relevant arbeidserfaring for studenter.
 • En spennende og utfordrende stilling i et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø.
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet til å forme egen arbeidshverdag.
 • Fleksibel arbeidstid i deler av stillingen.
 • Mulighet for utvikling og økt stillingsprosent.
 • Snarlig tiltredelse etter avtale.
 • Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: Søndag 9. juli.

Aktuelle kandidater vil kunne bli innkalt til intervju før søknadsfristen har utløpt. Vi oppfordrer deg derfor til å søke så fort som mulig om du er interessert i stillingen.

Se stillingsutlysningen i sin helhet her: Stillingsutlysning Tromsø Turnforening – Hovedtrener barnebasis

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Kontaktperson: Ane Birgitte Berg, daglig leder
Tlf: +47 401 03 631
E-post: ane.berg@tromsoturn.no