Skip to content
Nyhet

Njård søker trener for breddepartiene

Njård er en fleridrettsklubb på Oslo vest. Visjonen til klubben er «Sammen blir vi best» og våre viktigste verdier er: inkluderende, trygge, entusiastiske og stolte.

Njårds turnavdeling søker nå etter en fulltidstrener som synes at klubben har en spennende visjon og som vil bidra til å gjøre Njårds gymnaster enda bedre.

Turnavdelingen har ca. 1000 medlemmer. Vi har en ny turnhall med gode fasiliteter som er til vår fulle disposisjon. I tillegg har vi aktiviteter i en gymsal og i vår midlertidig basishall. Vårt mål er å ha gymnaster som får idrettsglede gjennom mestring og et hyggelig sosialt miljø.

Vi søker en entusiastisk og nytenkende trener med gode egenskaper innen sikring og mottak, planlegging/forberedelse av timene og coaching av nye hjelpetrenere. Stillingen er fulltid, hovedsakelig ettermiddag/kveld og helger.

Arbeidsoppgaver:
• Utvikle og trene Njård turns breddepartier
• Lage målsettinger for partiene i samarbeid med sportslig leder og trenere
• Programutvikling for partiene i samarbeid med sportslig leder og trenere
• Generell coaching av hjelpetrenerne
• Ansvarlig for Njård turns ferieaktiviteter og ansvarlig for å utarbeide et program til disse aktivitetene
• Delta på forbundets relevante aktiviteter etter avtale med NTGF/sportslig leder
• Være med på å skape klubbkulturen «sammen blir vi best» blant utøvere, trenere, administrasjon og foreldre

Ønskes ytterligere opplysninger, ta kontakt med Jan Schroé på tlf 46696376 eller e-post turn@njaard.no

Her er hele utlysningen.

Kontaktperson: Jan Schroé
E-post: turn@njaard.no

Kontaktperson: FredrikBacker
E-post: fredrik@njaard.no