Skip to content
Nyhet

Hammer Turn søker RG-trener

Hammer Turn søker en erfaren RG-trener til våre konkurransepartier. Vi er om lag 50 RG-gymnaster fordelt på tre konkurransegrupper og tre breddepartier. Treningene gjennomføres i Fjellhamarhallen og Kjennhallen i Lørenskog kommune.

Hammer Turn er en klubb med ca. 1200 medlemmer som holder til i Lørenskog kommune. Klubben har 4 heltidsansatte og ca. 40 trenere totalt. Vi har mange partier innenfor turn, troppsturn, RG, parkour og apparatturn.

Arbeidsoppgaver
Trener har ansvaret for gjennomføringen de sportslige aktivitetene for sin gruppe/sitt parti i Hammer Turn og skal påse at det utføres i tråd med sportslige målene som er fastsatt i gjeldende korttids- og langtidsplaner. Trener skal ha løpende dialog med hovedtrener om behov for å justere planene eller tilpasse treningene for hele partiet eller enkelte utøvere.

Kvalifikasjoner
Vi søker trener med erfaring fra arbeid med konkurransepartier innenfor RG, gode pedagogiske evner og en stor interesse for å videreutvikle treningsvillige gymnaster. Vi tilbyr muligheten til å utvikle seg ved hjelp av et godt sportslig miljø og oppfordrer trenere til skolering via kurs i regi av NGTF. Søkere må være over 18 år. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 15.05.2021

Søknad og CV sendes snarest til administrasjon@hammerturn.no.

For mer informasjon, kontakt daglig leder i Hammer Turn
Wendell Skottevik
administrasjon@hammerturn.no
Tlf: 91 62 73 94

Kontaktperson: Wendell Skottevik
E-post: administrasjon@hammerturn.no