Skip to content
Nyhet

Ørland Turnforening søker trener for bredde og TeamGym

Ørland turnforening er en ambisiøs klubb med et ungt trenermiljø og mange gode tradisjoner, til tross for klubbens unge alder. Vi har i dag 430 medlemmer og holder i hovedsak på med troppsgymnastikk/teamgym. Klubben har ulike treningstilbud, fra foreldre- og barnepartier i alderen 4-6 år, breddepartier 7-17 år og diverse treningstilbud for voksne. I tillegg har vi et godt miljø på våre konkurransepartier Aspirant, Rekrutt, Junior og Senior som trener 3-4 ganger i uken. Klubben jobber for, og har som målsetting “å være den beste klubben å være i».

Vi holder til i Ørland kommune som er en meget koselig kommune ytterst i Trondhjemsfjorden med ca. 10.000 innbyggere hvor Brekstad er kommune- og kommunikasjonssenter. Turnforeningen holder til i en stor og moderne turnhall på Brekstad som ble pusset opp og innredet med topp moderne utstyr i 2019.

For å videreutvikle vårt tilbud og ambisiøse satsning søker vi etter trenere for våre bredde- og konkurransepartier som har erfaring med både breddeturn og teamgym. Vi søker etter en som er resultatbevisst, innovativ, nytenkende og har gode samarbeidsevner. Du vil bli en del av vårt sportslige team.

Stillingsprosent:
Alternativ 1: 1 stk. 60% trener breddepartier 1 stk. 60% trener TeamGympartier

Alternativ 2: 1 stk. 100% Trener bredde og TeamGym

*Vi ønsker i utgangspunktet to personer i 60% stilling, men imøtekommer også deg som søker 100%-stilling.
*Oppstart så fort som mulig, tentativt 1. august. Avventer Covid-19-situasjonen.

Arbeidsoppgaver vil være:
• Faglig ansvar for planlegging og gjennomføring av treningene.
• Planlegging og gjennomføringer av treningssamlinger og konkurranser.
• Ha en sentral rolle i arbeidet rundt lokale arrangementer.
• Bidra til opplæring og avholde idekurs for øvrige trenere i klubben.

Lønnsnivå 430.000-480.000,- pr år i 100% stilling
Ved spørsmål eller interesse, kontakt sportslig leder, Andreas Erikstad-Meyer: meyer.gymnastikk@gmail.com