Skip to content
Nyhet

Gym for Life Challenge Norge 2016

1.påmeldingsfrist til Gym for Life Norge 2016 var 31. oktober 2015. Endelig påmeldingsfrist er 31. januar 2016, men NGTF ønsker å få inn alle påmeldinger i god tid i forveien.

Det er pr. nå 15 påmeldte tropper til arrangementet, men NGTF ønsker å få med så mange oppvisningstropper som mulig, både med og uten apparater! Det er vanligvis uttak i kretsene i forkant av det nasjonale arrangementet, men i 2016 vil det ikke være noen begrensninger for hvor mange som kan være med. Dette er fordi GfL-2016 skal være en god oppkjøring til og et test-event for det internasjonale arrangementet World Gym for Life Challenge i 2017.

I 2017 er det nemlig heller ingen begrensninger på hvor mange norske tropper som kan delta. Vi ønsker selvsagt så stor norsk deltakelse som mulig i WGfL-2017!

Meld dere på nå!

Påmelding og/eller spørsmål, ta kontakt med: minna.borstad@gymogturn.no

Invitasjon til Gym for Life Norge 2016 finner du her

Reglement kan du lese her