Skip to content
Aktivitet

Gymnastikkhjul

Gymnastikkhjul, eller også kalt Gymhjul/Rhønhjul, er en turngren som kommer fra  Rhön-fjellene i Tyskland og er gymnastikk utført i to store hjul som er satt sammen med seks eiker, og utstyrt med håndtak.

Gymhjul kan brukes til lek, oppvisning og konkurranse. I konkurranser fokuseres det på kreativitet og presisjon i de tre disiplinene – linje, spiral og hopp. Det forutsettes god bevegelighet, god kjernemuskulatur, sterk overkropp/armer, en evne for koordinasjon, romfølelse, balanse og mental styrke.

Hjulene/øvelsene
Gymnastikkhjul

Gymnastikkhjulet er konstruert med to metallsirkler, sveiset sammen med to skrittstenger, to pedaler, to håndtak og to kanthåndtak. Det veier ca. 50 kg, men vekten kommer an på diameteren til hjulet. Den er pvc-belagt, som gir hjulet friksjon mot gulvet og en jevn trillebevegelse. Normale størrelser er mellom 1,60-2,30 meter, ut fra høyden til gymnasten.

Linje

I linje triller hjulet på begge ringer, to runder er standard lengde. Maksimalt kan det vises frem seks lengder. På disse lengdene viser utøveren gymnastiske momenter med eller uten bindinger på føttene. Seniorer kjører øvelsene til musikk, hvor det også bedømmes evne og kreativitet til å tolke og overføre musikken til øvelsen.

Spiral

I spiral tippes hjulet på en ring, og holdes gående i sirkler balansert på denne ringen. Her utføres det, på samme måte som i linje, momenter med og uten bindinger. Det kreves at gymnasten viser stor spiral (ca 60 grader helling mot gulvet), deretter liten spiral (mindre enn 45 grader helling mot gulvet), før kontrollert oppgang og uthopp.

Hopp

I hopp settes hjulet i bevegelse mot en tjukkas, deretter løper gymnasten etter hjulet, tar det igjen, og hopper på hjulet. Alt etter nivået på gymnasten, vises det ridehopp eller forlengs/baklengs stående hopp. Ved stående hopp kreves det et et opphopp, lignende press til håndstående. Stående på toppen av hjulet utføres det ulike salto til tjukkas. Gymnasten har i denne grenen to forsøk, hvor det beste blir tellende.

Cyrwheel

Cyrwheel, eller monowheel, er en søsterdel av gymnastikkhjul, hvor hjulet kun består av én pvc-belagt ring. Cyrwheel er ikke i det norske konkurranseprogrammet enda, men vi har klubber som også trener med ett hjul.

Konkurranseform

Gymnastikkhjul har aktivitet i mange land. Det arrangeres per i dag ikke EM, men VM går hvert annet år. I Norge arrangeres NM, samt flere nasjonale konkurranser hvert år. Det arrangeres også flere konkurranser lokalt og på kretsplan.

Konkurranseklasser

Gymnastene er rekrutter når de er 11-12 år (det året man fyller), og konkurrerer etter rekrutteringsstigen der alle gymnaster stiller i alle tre disipliner. 

Junior er man mellom 13-18 år, mens alle blir seniorer det året man fyller 19 år. Gymnastene kan selv velge å gå over til senior allerede fra det året man fyller 16 år. 

Junior- og seniorklassene er delt inn i nasjonale klasser og allround klasser. I nasjonale klasser følger juniorene rekrutteringsstigen, mens seniorene inntil videre følger det internasjonale reglementet. Allround klassene følger det internasjonale reglementet. Gymnastene kvalifiserer seg til å konkurrere i allround klassen ved å oppnå en gitt poengsum sammenlagt i alle disipliner.

Bedømming

Gymnastikkhjul bedømmes etter det internasjonale gymnastikkhjulforbundets Code of Points, og sluttkarakteren i hver disiplin består av en utførelseskarakter og en vanskekarakter. For seniorene som kjører øvelse til musikk i disiplinen linje blir det også gitt en musikkarakter.  

I Norge har vi i tillegg rekrutteringsstigen, hvor krav til oppbygning og antall momenter i en øvelse er noe forenklet.  

Nasjonale konkurranser
Granspretten

Granspretten er et årlig arrangement som arrangeres av Gran IL.

I alle nasjonale konkurranser er det mulig å stille i nasjonal klasse uansett nivå.

Opplandspokalen

Opplandspokalen en et årlig arrangement som arrangeres av Lillehammer TF i samarbeid med Innlandet Gymnastikk- og Turnkrets.

I alle nasjonale konkurranser er det mulig å stille i nasjonal klasse uansett nivå.

Gymrullen

Et årlig arrangement som arrangeres av Rygge IL.

I alle nasjonale konkurranser er det mulig å stille i nasjonal klasse uansett nivå.

Norgesmesterskap

Under NM må gymnasten kvalifisere seg for å delta i NM-klassene i de ulike disiplinene, men nasjonale klasser som er åpne for alle arrangeres parallelt med mesterskapet. 

Representasjonskonkurranser

Arbeidsgruppen for gymnastikkhjul tar ut lag og trenere som skal representere Norge med bakgrunn i oppsatte kvalifiseringskriterier. Lagleder og dommere tas også ut av arbeidsgruppen.  

Verdensmesterskap

Mesterskapet avholdes for både juniorer og seniorer samlet annethvert år.

Åpne internasjonale konkurranser

Hver enkelt klubb melder på sine gymnaster og står ansvarlig for å stille med dommere dersom konkurransen krever dette. Åpne internasjonale konkurranser med tradisjon for norsk deltakelse er: 

  • Austrian Open 
  • Belgian Open 
  • Danish Open  
Arbeidsgruppen i gymnastikkhjul

Heidi Kaugerud Voilås

workLeder arbeidsgruppe GH

Silje Bjørgeengen

workMedlem arbeidsgruppe GH

Svein Rudshagen

workMedlem arbeidsgruppe GH

Helene Mortensen

workMedlem arbeidsgruppe GH

Vil du begynne med gymnastikkhjul?

Ta kontakt med arbeidsgruppen for gymnastikkhjul for å finne nærmeste klubb med aktivitet innen gymnastikkhjul. Du kan også sjekke med klubbene direkte:

Tips for trenere og klubber

Ønsker klubben din å begynne med gymnastikkhjul? Her er tre steg dere kan gjøre for å komme i gang:

Ønsker dere hjelp til å komme i gang? Er dere i gang, men trenger et kompetanseløft? Ta kontakt med arbeidsgruppa for gymnastikkhjul. En erfaren instruktør kommer på besøk til dere og bidrar til at både gymnaster og trenere får utvikle seg.

Delta på de årlige åpne nasjonale samlingene. Arbeidsgruppen i gymnastikkhjul arrangerer i samarbeid med aktive lag tre åpne gymnastikkhjulsamlinger per år. Følg med i kalenderen eller under arrangement.

Gymnastikkhjul i Norge

Gymnastikkhjul er en allsidig og spennende gren innenfor turn og passer bra for alle som ønsker å variere treningen med en ny og spennende aktivitet. Gymnastikkhjul kom til Norge i 1991 og er derfor i turnsammenheng en relativt ny gren. Til tross for at miljøet fortsatt er lite har norske utøvere hevdet seg bra i internasjonale konkurranser.

Gymnastikkhjul gjorde sitt inntog i Norge tidlig på 90-tallet, da det i 1991 ble lansert idékurs innen det som den gang het røhnhjul. Året etter ble det kjøpt inn to gymnastikkhjul som kretsene kunne bruke. I 1997 ble Maria Sollohub valgt inn i teknisk komité i det internasjonale forbundet (IRV), i 1999 vant Lena Berthelsen fra Norrøna VM-gull for junior i hopp, og i 2001 kvalifiserte hele tolv deltakere fra Norge seg til VM i Sveits.

I 2003 ble Norge tildelt VM på Lillehammer, og der stakk norske deltakere av med to sølv- og tre bronsemedaljer. Fire år senere, i VM i 2007, fikk vi vår første individuelle verdensmester, da Heidi Hagen fra Rygge gikk helt til topps i hopp. I samme mesterskap tok Tonje Thu, også hun fra Rygge, sølv i junior hopp. To år senere gikk nok en Rygge-utøver opp på pallen i VM, da Ruth Kari Krokeide tok sølv. Både i 2011 og 2013 ble det bronse på Krokeide.

Camilla Monsen Borgan

workKonkurransekonsulent Turn Kvinner og Gymnastikkhjul